ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

ชื่อและเครื่องหมาย

ความมุ่งหมายพิเศษ

สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

บุคลากร

 

 

 

เกี่ยวกับเรา

บุคลากรในมูลนิธิของเรา

 

บุคลากรระดับบริหารงาน

 

รศ.ดร. ประกอบ คุปรัตน์
ประธานมูลนิธิ

นายครรชิต จารมาน
เหรัญญิก

 

บุคลากรระดับปฏิบัติการ

 

นางสาววิไลลักษณ์ ขจรไพบูลย์
ผู้จัดการทั่วไป

 

   

 

 

Copyright 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved