ความเป็นมา
วัตถุประสงค์
ชื่อและเครื่องหมาย
ความมุ่งหมายพิเศษ
สิ่งที่ดำเนินการแล้ว
บุคลากร

 

 

 

    ชื่อและเครื่องหมาย

 

     มูลนิธินี้มีชื่อว่า “มูลนิธิก้าวไกลในเอเซีย” มีชื่อย่อว่า SB4AF

     คำว่า “เอเซีย” สะกดด้วย ซ.โซ่ ไม่ใช่ตัวช.ช้าง

     คำว่า SB4AF จะเป็นคำหลักในการค้นหาสิ่งที่เกี่ยวกับมูลนิธิฯและงานที่เกี่ยวข้อง

     เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า SpringBoard4Asia Foundation อ่านเป็นภาษาอังกฤษว่า Springboard For Asia Foundation

     เครื่องหมายของมูลนิธิคือ ภาพตัวอักษรภาษาไทยตัวหนาและใหญ่สีม่วง มีลักษณะเป็นวงโค้งด้านนอก และมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีคำว่า  SpringBoard4Asia Foundation สีม่วงอยู่ภายใน โดยตัว S และ Foundation มีสีดำ มีตัวอักษร S, B, 4, A และ F เป็นอักษรตัวใหญ่ ซึ่งจะเป็นชื่อย่อที่ปรากฎใน เวปไซด์ และอีเมล์ ที่ด้านล่างจะมี ฐานซ้อนกัน 3 ชั้น สีดำรองรับอยู่ และเส้นบางสีดำรองใต้ฐานอีก 1เส้น

 

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved