ที่ตั้งของมูลนิธิก้าวไกลในเอเซีย

ที่ตั้ง: อาคาร 2, ห้อง 2-106, เลขที่ 2/1 ถ.พญาไท ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
Tel: +66 2 3548254, +66 2 3548255
Fax: +66 2 3548255
Email: info@sb4af.org

Locations & Contacts

SpringBoard4Asia Foundation (SB4AF)  

Address: Building 2, Room 2-106, 2/1 Phayathai Rd., Thung Phayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand
Tel: +66 2 3548254, +66 2 3548255
Fax: +66 2 3548255

Email: info@sb4af.org

 

แผนที่(MAP)

 
 

 

 

 

Copyright © 2007. SpringBoard For Asia Foundation all rights reserved