การจัดการอบรม
การศึกษาต่อเนื่อง
ให้คำปรึกษา
บริการในประเทศ
 

 

การจัดการอบรม

 1. การจัดอบรม และประกาศณียบัตรรับรองความสามารถทางคอมพิวเตอร

  1.1 ระดับพื้นฐานถึงระดับระดับต้น

1.1.1 อี-เบสิค (e-Basic)
 • สอนพื้นฐานคอมพิวเตอร์ให้แก่คุณ
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีหรือมีประสพการณืเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อย
 • ซีดี โปรแกรมการสอน พร้อมเสียงประกอบเนื้อหา
 • มีทั้ง ภาษาอังกฤษ, ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา และมาเลเซีย
อี-เบสิค เป็นโปรแกรมที่เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีหรือมีประสพการณืเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เพียงเล็กน้อย โปรแกรมการสอน ประกอบด้วยเนื้อหาที่แยกอิสรต่อกัน 3 บท ซึ่งผู้เรียนสามารถศึกษาแต่ละบทเละผ่านการทดสอบย่อย เพื่อรับรองผลการเรียน กิจกรรมทาง อินเตอร์เน็ต และการใช้อีเมล์ จะถูกจำลองในสภาพแวดล้อมเสมือนจริงหลากรูปแบบ จึงเป็นโปรแกรมที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้

1.1.2 อี-ไทพ์ (e-type)

 • สนุกและง่ายในการวัดความไวของคุณ
 • วัดระดับความเร็วในการพิมพ์และความถูกต้อง ไนระดับ ทอง, เงิน และทองแดง
 • ใบประกาศรับรองผลโดย สมาคมคอมพิวเตอร์อังกฤษ (BCS)
 • การพิมพ์สัมผ้ส จะลดการเสี่ยงจากการบาดเจ็บจากภายในเนื่องจากการเคลื่อนไหวซ้ำๆ (RSI)

อี-ไทพ์ เป็นโปรแกรมวัดความสามารถในการพิมพ์สัมผัส รับรองผลโดยสมาคมคอมพิวเตอร์อังกฤษ (BCS) ซึ่งจะสอนคุณให้สามารถ พิมพ์สัมผัส ซึ่งง่ายและสนุก การพิมพ์สัมผัสจะทำให้คุณมีอิสรมากขึ้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของคุณ และคุณจะเพิ่มโอกาสในการได้งาน เนื่องจากความไวเละถูกต้องในการพิมพ

โปรแกรมการฝึกหัดจะสอนคุณเกี่ยวกับ:

 • คีย์บอร์ด: บทเริ่มต้น ที่จะสอนการวางนิ้ว และปุ่มต่างๆ ของตัวอักษรและตัวเลขใน10บทเรียน
 • ประลองความเร็ว: ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณไปถึงความไวระดับพิมพ์สัมผัส
 • ประลองความแม่นยำ: กดปุ่มที่ถูกต้องเพื่อปต่อ
 • ประลองในระดับสูง: เพิ่มความไวในการพิมพ์
 • เครื่องหมายวรรคตอน: สอนการใช้เครื่องหมายวรรคตอนที่ใช้บ่อย
 • บทเรียนปุ่มตัวเลข: สอนเกี่ยวกับปุ่มตัวเลขเพื่อใช้ในการป้อนข้อมูล ใน 3 บทเรียนง่ายๆ

การทดสอบจะเป็นแบบออนไลน์ และแสดงผลเป็น 3 ระดับของใบประกาศณียบัตร การสอบจะ ประกอบไปด้วย การทดสอบ 3 รอบ แล้วจึงรายงานผลโดย:

 • ระดับเหรียญทองแดง (20คำต่อนาที โดยมีความถูกต้องแม่นยำ 98%)
 • ระดับเหรียญเงิน (40คำต่อนาที โดยมีความถูกต้องแม่นยำ 98%)
 • ระดับเหรียญทอง (60คำต่อนาที โดยมีความถูกต้องแม่นยำ 98%)

จะมีการให้อุ่นเครื่องก่อนสอบจริง 5 นาที โดยใช้หลักการเดียวกับการสอบจริงแต่ ใช้ข้อความที่แตกต่างกัน

1.1.3 ประกาศณียบัตร ICDL ระดับพื้นฐาน (ICDL Core Certification)

 • โปรแกรมรับรองมาตรฐารทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับโลกที่ใหญ่ที่สุด
 • ยอมรับกันแล้วใน 146 ประเทศ
 • ได้รับการแปลแล้วถึง 38 ภาษา
 • มีการจัดทดสอบเกิดขึ้นแล้วมากกว่า 30 ล้านครั้ง
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสพการณ์มาก่อน

ICDL เป็นประกาศณียบัตรที่ได้รับการยอมรับกันมาแล้วทั่วโลก ว่าใช้รับรองทักษะทางการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้จริง ซึ่งองค์กรระดับนาๆชาติหลายแห่งให้การยอมรับ เช่น UN และ EU เนื้อหาจะคลอบคลุมส่วนสำคัญ 7 หัวข้อ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันนายจ้าง และองค์กรต่างๆ กำลังให้ความสำคัญกับ ICDL ในส่วนของการวัดผลการอบรม และคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถทางคอมพิวเตอร์เพื่อมาร่วมงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก เวปไซด์ของมูลนิธิ ECDL/ICDL ที่  www.ecdl.org  ในหัวข้อ ICDL core

1.1.4 โปรแกรมการศึกษา ICDL โดย Activ (ICDL Activ Courseware)

 • ประกอบไปด้วยทุกเนื้อหาที่จะช่วยให้คุณผ่านการสอบ ICDL
 • คลอบคลุม 7หัวข้อของการสอบ ICDL
 • ออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงเนื้อหาที่สามารถใช้ได้ผลจริง
 • ในรูปแบบ CD รอม หรือ ออนไลน์

โปรแกรมการศึกษา ICDL โดย Activ เป็นโปรแกรมที่ได้รับการรับรองผลโดย มูลนิธิ ECDL/ICDL เป็นโปรแกรมการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ ที่มาพร้อมกับ บทเรียนแบบการจำลองสถานะการณ์ที่ใช้ฝึกทักษะกว่า 1000 รูปแบบ โดยมีการรายงานผลทดสอบที่แท้จริงของผู้เรียน หัวข้อที่ครอบคลุมในโปรแกรมได้แก่:

 • ความรู้พื้นฐานของเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การจัดการคอมพิวเตอร์และจัดการไฟล์
 • โปรแกรมเอกสาร
 • ตารางคำนวน
 • ฐานข้อมูล
 • การนำเสนอ
 • การสื่อสารและจัดการข่าวสาร

 

1.2. ระดับสูง

1.2.1 ICDL ระดับสูง (ICDL Advance)

 • ประกาศณียบัตร ที่รับรองในระดับสากล ในทักษะคอมพิวเตอร์ขั้นสูง  ซึ่งรับรองโดยชื่อเสียงของประกาศณียบัตร  ECDL/ICDL
 • แสดงความสามารถในการสร้างสรรงาน – เป็นระดับที่แสดงขีดความสามารถในการใช้งานและจัดการโปรแกร ม ที่สูงขึ้น
 • แสดงถึงความมั่นใจ ความสามารถ อย่างเต็มที่ของผู้สอบ
 • เป็นบทพิสูจน์ของความชำนาญใน การสร้างสรรงานอย่างน่าดึงดูดใจ ในแบบมืออาชีพ

ICDLระดับสูง คือหลักสูตรระดับสูง ที่ออกแบบมาเพื่อ ผู้ที่สำเร็จในการพิสูจน์ตนในระดับความชำนาญของ ICDL ขั้นต้นแล้ว และต้องการ เพิ่มความเด่นให้กับตนเพิ่มขึ้น หัวข้อที่ทดสอบคือ:

 • โปรแกรมเอกสารระดับสูง
 • ตารางคำนวนระดับสูง
 • ฐานข้อมูลระดับสูง
 • การนำเสนอระดับสูง

หัวข้อใน ICDLระดับสูง ให้โอกาสแก่ผู้สอบในการเป็นผู้เชื่ยวชาญในการใช้งานโปรแกรมประยุกต์เหล่านี้  โดยแสดงถึงความเชี่ยวชาญที่เหนือกว่าทักษะที่ใช้โปรแกรมเหล่านี้ ในการทำงานประจำทั่วไป

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมได้ที่เวปไซด์ของมูลนิธิ ECDL/ICDL ที่ www.ecdl.org และค้นหา ICDLระดับสูง

 

 

1.2.2 ICDL อิมเมจเมคเกอร์ (ICDL ImageMaker)

 • เป็นโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการติดตาม
 • มีการอธิบาย หลักการตามภาพดิจิตอล
 • ก่อให้เกิดความเข้าใจ และหลักการในการทำงานภาพดิจิตอล

อิมเมจเมคเกอร์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการแสดงทักษะในการทำงานเกี่ยวกับภาพดิจิตอล โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองเวลา และค่าใช้จ่ายเหมือนในการสอบใบประกาศณียบัตรทางวิชาชีพอื่นๆ อิมเมจเมคเกอร์ ให้ความรู้ในการใช้ และจัดการภาพดิจิตอล ใบประกาศฯนี้ เหมาะกับนักเรียน ผู้สนใจ องค์กรธุรกิจ กลุ่มอาชีพ หรือส่วนบุคล

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมได้ที่เวปไซด์ของมูลนิธิ ECDL/ICDL ที่ www.ecdl.org และค้นหา ICDL ImageMaker

1.2.3 ICDL แคด (การออกแบบ โดยใช้คอมพิวเตอร์) ICDL CAD

 • มาตรฐานในการรับรองทักษะในการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 2 มิติ
 • วัดประสิทธิภาพ และความรู้ในการใช้งานเครื่องมือออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ 2 มิติ ของคุณ
 • เนื้อหาเกี่ยวกับทักษะในการออกแบบโดยคอมพิวเตอร์ 2 มิติ สร้างและพัฒนาโดย มืออาชีพและผืเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้
 • กระบวนการสอบ ใช้เวลา 1 ชั่วโมง
 • ไม่อิงกับตัวผลิตภัณฑ์ใด และมีการรับรองในระดับสากล
 • รับรองโดยมูลนิธิ ECDL

ICDL เพื่อการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์ (ICDL แคด) เป็นใบประกาศฯสำหรับการผู้ใช้งานโปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์แบบ 2 มิติ ไม่อิงกับตัวผลิตภัณฑ์ใด โดยมุ่งเน้นที่ทักษะของผู้ใช้ ในการทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใบประกาศฯ นี้เหมาะสำหรับนักเรียน และผู้ประกอบอาชีพ ที่ต้องการการรับรองในระดับสากล  เพื่อแสดงความชำนาญของตน สามารถใช้ เป็นพื้นฐานในการเรียนต่อ หรือพัฒนาอาชีพในสายงานการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมได้ที่เวปไซด์ของมูลนิธิ ECDL/ICDL ที่ www.ecdl.org และค้นหา ICDL CAD

1.2.4 ICDL เพื่อออกแบบเวปไซด์ ICDL WebStarter

 • เป็นโปรแกรมที่ไม่ซับซ้อน ง่ายต่อการติดตาม มีการอธิบายหลักพื้นฐานในการออกแบบเวปไซด์
 • พัฒนาโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในระดับสากล
 • ให้การยอมรับอย่างต่อเนื่องในประเทศอิตาลี อังกฤษ และอเมริกา

ICDL สูขภาพ เป็นใบประกาศฯ เพื่อผู้ทำงานจัดการฐานข้อมูลเกี่ยวกับสุขอนามัย รวมถึง หมอ พยาบาล และบุคลากรผู้ทำงานเกี่ยวกับการให้บริการหรือจัดการ ฐานข้อมูลของผู้ป่วย โปรแกรมนี้ได้รับ
ความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศที่เห็นความสำคัญของระบบจักการฐานข้อมูลของผู้ป่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างพื่นฐานของการรวบรวมหลักฐานและการอ้างอิงอย่างพอเพียง

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมได้ที่เวปไซด์ของมูลนิธิ ECDL/ICDL ที่ www.ecdl.org และค้นหา ICDL Health