การจัดการอบรม
การศึกษาต่อเนื่อง
ให้คำปรึกษา
บริการในประเทศ

 

การบริการ

การบริการด้านการศึกษาต่อเนื่อง

การเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศอังกฤษ ในการรับนักเรียน

    สปริงบอร์ด มีการทำงานอย่างใกล้ชิดกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วทั้งยุโรป และเอเซีย มหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรา ไม่ว่าที่ใดก็ตามต่างก็มีมีวัตถุประสงค์เดียวกัน

    พวกเขาต้องการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการศึกษา อีกทั้งยังมีแบบแผนและบรรทัดฐาน
ที่ชัดเจนมาก ในการทำงานของบุคลากรทุกฝ่ายเพื่อที่จะสร้าง การศึกษาที่ดีที่สุด ให้เหมาะสมกับทุกความต้องการของนักเรียนทุกคน

    สปริงบอร์ด เป็นตัวแทนของหลายมหาวิทยาลัยในหลายประเทศ เพื่อสร้างทางเลือก
และการเชื่อมโยงที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนแต่ละคน เราให้คำปรึกษาถึงหลักสูตร
ที่เหมาะที่สุดสำหรับนักเรียนรวมถึงทำเลที่ตั้งของสภาพแวดล้อมที่พวกขาต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วย นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ วีซ่า และคุณสมบัติของการขอทำงานขณะเรียน สำหรับนักเรียนที่ต้องการมาศึกษาในประเทศอังกฤษ

    นอกจากนี้ เรายังให้การให้การช่วยเหลือในการก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
ในยุโรป และเอเซียในการสร้างหลักสูตรร่วมเพื่อให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหลักสูตรของ
ต่างประเทศ ในประเทศของตนเอง

    ผลงานของเราที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้ใน โครงการ ผู้นำระดับโลกของอนาคต (FGLP) ทำให้เราเชื่อว่าจะสามารถก่อให้เกิดคามก้าวหน้าทั้งแก่ผู้เรียนและธุรกิจ

ท้ายสุด เรายังได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆในการจัดหาทุนเพื่อใช้ในโครงการพัฒนาการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย
ต่างๆด้วย

1.1 รายชื่อมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของเรา

   Uk University

 • University of Sunderland
 • University of Worcester
 • University of Wolverhampton
 • Regent’s College
 • Cambridge Education Group
 • Northumbria University
 • Roehampton University
 • Grimsby Institute of Further and Higher Education
 • Newcastle University
 • Pembrokeshire University
 • University of Nottingham UK
 • University of Greenwich

   Uk University (Malaysia Campus)

 • The University of Nottingham Malaysia Campus

1.2 โครงการ ผู้นำระดับโลกของอนาคต (FGLP)

 • เป็นหลักสูตรที่ผู้เรียนมีโอกาสในการเรียน MBA 2  ปี ที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ
 • สปริงบอร์ด จะเป็ผู้ประสานงานให้ระหว่าง มหาวิทยาลัย องค์กรต่างๆ นักเรียน และสถานฑูตเพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ และวีซ่า

      โครงการ ผู้นำระดับโลกของอนาคตเป็นหลักสูตรล่าสุด ที่รวมประสพการณ์ทั้งหมดของเราที่ทำงานเกี่ยวกับนักเรียน มหาวิทยาลัย และองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ โครงการนี้ให้โอกาสแก่นักเรียนในการเรียน MBA 2  ปี ที่มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษหนึ่งปีเพื่อการเรียน และอีกปีในการทำงานกับองค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ โตรงการนี้ยังเป็นโอกาสให้องค์กรธุรกิจระหว่างประเทศ ได้มีโอกาสในการคัดเลือกบุคลากรในภาคพื่นเอเซีย ที่มีการศึกษาถึงระดับ MBA เพื่อร่วมงานด้วย